face
Al Baqarah 60 74 [HyperLink4] Al Baqarah_60_74
Al Baqarah 233 242 [HyperLink4] Al Baqarah_233_242
Al Maidah 109 120 [HyperLink4] Al Maidah_109_120
Al An'am 1 12 [HyperLink4] Al An'am_1_12
Al Anfal 22 40 [HyperLink4] Al Anfal_22_40
Hud 84 107 [HyperLink4] Hud_84_107
12