face
Al Baqarah 26 43 [HyperLink4] Al Baqarah_26_43
Al Baqarah 142 157 [HyperLink4] Al Baqarah_142_157
Al Maidah 41 50 [HyperLink4] Al Maidah_41_50
Al A'raaf 88 116 [HyperLink4] Al A'raaf_88_116
Yusuf 30 52 [HyperLink4] Yusuf_30_52
Al Anbiya' 83 112 [HyperLink4] Al Anbiya'_83_112
12